Zoek meldingen:

pagina 855 van 856, 8552 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-06-2010 10:39 Opvallende uitspraak "Hoe dom kan je zijn?" Dat hoor je wel vaker. Nieuw voor mij was: "Hoe dom kan je rijden?" Dat zei een broertje tegen zijn zusje, die vertelde welke route ze gefietst had. 19-10-2009
12-06-2010 10:38 Opvallende zinsconstructies Geachte mevrouw/mijnheer, ik wil de volgende taalergernissen aan u melden. Dagelijks lees ik in de krant een of meerdere fouten. In het AD van 21 oktober jl. komt een tweetal veelvoorkomende ergernissen voor in één artikel. Het heeft als kop ‘Dronken bestuurder ramt tijdens vlucht vijf auto’s.’ Deze chauffeur, zo staat in het bericht, ‘reed naar Den Haag, waar de derde en vierde aanrijding plaatshadden.’ Er moet natuurlijk staan ‘plaatsvonden.’ Vervolgens, ‘Een blaastest wees uit dat de man vier keer te veel alcohol had gedronken.’ Dan zou hij dus vier keer onbekwaam zijn geweest. Hier wordt m.i. bedoeld dat de man (één keer) te veel alcohol had gedronken en dat er viermaal de maximaal toegestane dosis alcohol in zijn bloed werd gemeten. 24-10-2009 krant (het AD van 21-10-2009)
12-06-2010 10:35 Nieuwe woorden Al enkele jaren duikt het woord DIGIBEET op. Bedoeld wordt iemand die van computerzaken weinig verstand heeft. Duidelijk is het afgeleid van ANALFABEET, dus iemand die op het digitale vlak analfabeet is. Maar dan hoort de term Adigibeet te zijn. Immers een digibeet heeft juist WEL verstand van zaken. Kunt u er iets aan doen dat de term digibeet uit de spreektaal verdwijnt, en wordt vervangen door de term ADIGIBEET. 06-11-2009
12-06-2010 10:32 Opvallende zinsconstructies Graag wil ik hierbij een fenomeen beschrijven, dat mij al jaren bezighoudt. Ik ben geboren en getogen in België, maar ik verblijf de ene helft van de week in Antwerpen en de andere helft in Amsterdam. Het is mij opgevallen dat Nederlanders andere fouten maken dan Belgen bij het vervoegen van werkwoorden, vooral bij de derde persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd. Hoewel veel Belgen natuurlijk ook problemen hebben met het vervoegen van werkwoorden, maken zij andere fouten. Zo zie ik vaak bij Belgen dat zij - bij inversie van de tweede persoon enkelvoud de letter t laten staan, bijvoorbeeld: vindt jij niet (fout) , i. p. v. vind jij niet (correct) Mijn Nederlandse vrienden verbazen mij echter het meest, wanneer zij de volgende fout maken: - hij beld je morgen, hij verdeeld de taart, hij studeerd Nederlands, het regend.... Dit zie je zelden bij Belgen en al helemaal niet bij werkwoorden waar de stam niet eindigt op een d. 28-12-2009
12-06-2010 10:30 Nieuwe woorden Geachte redactie, Waarom bestaat er nog geen woord voor de mannelijke slet, vroeg ik mij af. Casanova of Don Juan is toch iets teveel eer? Ik stel voor de mannelijke slet voortaan een 'slut' te noemen. Dan heb je voortaan behalve de 'netslet' nu ook de 'netslut'. 24-12-2009
12-06-2010 10:27 Opvallende uitspraak Hoi Taalredeacties, Een woord, uitdrukking om zeker in de gaten te houden is iets de 'cloud' in te sturen. Dit heeft te maken met cloud computing, waarbij je waar je ook bent informatie kunt ophalen die je (op internet) hebt opgeslagen. GMAIL is bijvoorbeeld gebaseerd op cloud computing. Ik hoor mensen hier zeggen; 'ik stuur mij persoonlijke aministratie "de cloud" in' of, 'reminders voor mijzelf gaan gewoon de cloud in', etc. Een woord wat hierbij 'past' is ontclouden, daarbij wil je je gegevens niet langer bij de desbetreffende provider opslaan maar weer 'gewoon' ouderwets op je eigen pc. 23-12-2009
12-06-2010 10:24 Vreemde woorden Zojuist mijn nieuwe Remenha CV-ketel geïnstalleerd en nu de gebruiksaanwijzing aan het doornemen. Er staan niet heel erg moeilijke woorden in, maar sommige trekken wel de aandacht. Bijvoorbeeld: - vorstbeveiligingstemperatuurniveau - zonneboilerrendementsthermostaatfunctie 13-11-2009 gebruiksaanwijzing
11-06-2010 13:56 Opvallende zinsconstructies Gaarne vraag ik uw aandacht voor het bericht "Rechtbank en justitie vaak verdeeld over 'noodweer'" in het AD van 9 november. In dit bericht staat: "VVD-Kamerlid Fred Teeven wil burgers die zich verweren tegen inbrekers beter beschermen. Hij dient een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat mensen zich bij dreiging van geweld makkelijker kunnen verdedigen onder het mom van noodweer." Ik kan dit voornemen op zich onderschrijven, maar dan niet onder 'het mom van noodweer', want 'mom' betekent immers 'schijn'. Hij bedoelt m.i. duidelijk te zeggen: onder het bestaande strafrechtelijke begrip 'noodweer'. M.a.w. hij wil de betekenis van dit begrip wettelijk verruimen, nu de rechtspraak niet (alleszins) bereid blijkt het begrip zodanig ruim te interpreteren dat burgers die zich verweren tegen inbrekers beter beschermd worden. 13-11-2009 AD van 9 november
18-05-2010 13:36 Nieuwe woorden vuilnisbakkenjournalistiek 18-05-2010
18-05-2010 08:04 Nieuwe woorden wit konijn 18-05-2010